นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)เปิดเผยว่า ได้ขยายระยะเวลาการจัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” จากเดิมจะกำหนดให้ส่งผลงานภาพถ่ายสิ้นสุดวันที่ 15 มิ.ย.65 จะขยายระยะเวลาเพิ่มถึงวันที่ 31 ส.ค.65 โครงการดังกล่าวปัจจุบันได้มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้สนใจขาดโอกาสในการส่งผลงานเข้าประกวด

ดังนั้นจึงขยายระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองที่มีต่อ ทล. ผ่านภาพถ่าย และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ ทล.

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับรางวัลในโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” นั้น ได้แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล และประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยทั้ง 2 ประเภท รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 230,000 บาทคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doh.go.th ประกาศผลการตัดสินภายในเดือน ก.ย.65 ส่งผลงานด้วยตัวเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมทางหลวง เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2354-6538คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg