เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ…. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ หลังจากครม.เคยอนุมัติไปเมื่อเดือน มี.ค.65 ที่ให้ปรับปรุงหลักการและรายละเอียด เช่น เปิดให้ประชาชนผลิตสุราแช่ เช่น เบียร์ ทานเองได้ในครัวเรือน ไม่สามารถนำไปค้าขายได้

ส่วนผู้ประกอบการค้าขายสุราแช่ ให้ยกเลิกกำหนดทุนจดทะเบียนจากเดิมกำหนดมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และยกเลิกขั้นต่ำผลิตของโรงงาน 1 แสน-1 ล้านลิตรต่อปี รวมทั้งปรับเงื่อนไขโรงงานสุรากลั่นชุมชนจากไม่เกิน 5 แรงม้า หรือใช้คนงานไม่น้อยกว่า 7 คน เป็นไม่เกิน 50 แรงม้า หรือใช้คนงานไม่น้อยกว่า 50 คน ซึ่งเป็นการเพิ่มโรงงานกลั่นขนาดกลาง หวังเพิ่มกำลังการผลิต ต้นทุนถูกและคุณภาพดีขึ้น

“ร่างกฎกระทรวงนี้ จะครอบคลุมการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน ดูแลสังคม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่มาจากการดื่มสุรา และดูแลสิ่งแวดล้อมจากการผลิตต้องบำบัดน้ำเสียด้วย และยืนยันไม่ได้เป็นการเอื้อต่อนายทุน เพราะการปรับร่างกฎกระทรวงพิจารณาถึงความรอบคอบ เกี่ยวกับชุมชน ประชาชน ที่ทำได้ถูกต้อง ผลิตสุราที่ทำได้ง่ายขึ้นแต่ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยเข้ามาพิจารณาด้วย”คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ใบอนุญาตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สุราแช่และสุรากลั่นชุมชน โดยสุราแช่ เช่น การผลิตเบียร์ ให้ครัวเรือนประชาชนทั่วไปผลิตเพื่อบริโภคเองได้ แต่ต้องขออนุญาตกรมสรรพสามิต มีกำลังการผลิตไม่เกิน 200 ลิตรต่อปี และต้องนำสุราแช่มาให้กรมฯตรวจสอบคุณภาพก่อน เพื่อป้องกันสารปนเปื้อน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจะมีค่าธรรมเนียมรายปี มีการจัดเก็บภาษีตามปกติ โดยห้ามแลกเปลี่ยน แจกจ่าย การค้า ให้สามารถผลิตเพื่อทานเองที่บ้านได้เท่านั้น โดยกรมฯจะมีหลักเกณฑ์วิธีการว่าจะติดตามผลอย่างไรว่าผลิตเท่าไร บริโภคไปเท่าไร และจะประชาสัมพันธ์ว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นอกจากนี้ในส่วนผู้ประกอบการสุราแช่จะเปิดกว้างรายเล็กมากขึ้น เพราะจะยกเลิกทุนจดทะเบียนที่ต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยอาจต้องเข้ามาตรการตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูในเครื่องของเครื่องมือ ความปลอดภัย การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตสุราแช่

ขณะที่สุรากลั่นชุมชน โรงเล็กไม่เกิน 5 แรงม้าคนงานไม่เกิน 7 คน ขยายให้ขนาดกลางเป็นไม่เกิน 50 แรงม้า ไม่เกิน 50 คนช่วยให้ผลิตสุรากลั่นชุมชนขยายตัวได้ ขยายการผลิตเพิ่ม ต้นทุนถูกลง ให้คุณภาพดีขึ้น จะได้ครอบคลุมทั้งทุกขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ปัจจุบันสุรากลั่นชุมชนมีมูลค่า 10% ของสุราที่เสียภาษี ตัวอย่างภาษี 2,000 ล้านบาท สุรากลั่นก็จะ 200 ล้านบาท แต่แค่ยกตัวอย่างยังไม่ใช่ยอดที่เสียภาษี โดยจะพยายามเร่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ให้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม กรณีตัวอย่างสุราแช่ เช่น น้ำตาลเมา อุ เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ ส่วนกรณีสุรากลั่น เช่น สุราขาว และสุรากลั่น ชนิดสุราพิเศษ เช่น วิสกี้ บรั่นดี และยิน เป็นต้น.