นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา ขบ. ได้ขยายระยะเวลาการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่ในวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. เพื่อรองรับการให้บริการการต่อใบอนุญาตขับรถ โดยมีผู้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue และมีผู้มาใช้บริการต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการ ณ สำนักงานขนส่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก

โดยตั้งแต่ 11 ก.ค.-20 ส.ค.65 มีผู้มาใช้บริการต่อใบอนุญาตขับขี่นอกเวลาราชการรวมทั้งสิ้น 71,778 ราย แบ่งเป็น ณ สำนักงานขนส่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17, 632 ราย สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว จำนวน 54,146 ราย

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในเดือน ก.ย.65 จะเป็นเดือนสุดท้ายในการให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ ขบ. จึงขอ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถ สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชันDLT Smart Queueทั้งวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. และวันเสาร์ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

โดยจะให้บริการเฉพาะสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว ประกอบด้วย ภาคกลาง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ภาคเหนือ นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี มหาสารคาม ชัยภูมิ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ทำให้กรมการขนส่งทางบกรองรับจำนวนผู้มาใช้บริการได้เต็มขีดความสามารถโดยประชาชนที่สนใจต่อใบอนุญาตล่วงหน้า ในเดือน ก.ย.65 สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชันDLT Smart Queueผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชันไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนวันและเวลาให้การดำเนินการให้เร็วขึ้น สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ได้ โดยคิวที่จองไว้เดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยจองคิวมาก่อนแต่ต้องการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ สามารถจองคิวผ่านแอพพลิเคชันDLT Smart Queueเลือกนอกเวลาทำการ ได้เช่นเดียวกันคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับการให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ขบ. ยังคงดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19ตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร เว้นระยะห่างตามมาตรการSocial Distancingเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค