รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)แจ้งว่า ได้สรุปเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะครึ่งปีแรก ในปี 65 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.65 รวมทั้งสิ้น 9,886 เรื่อง มากที่สุดคือรถแท็กซี่จำนวน 6,155 เรื่อง รองลงมารถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)1,905 เรื่อง,รถร่วมบริการเอกชนประเภทรถโดยสารปรับอากาศ (ปอ.) 741 เรื่อง,รถโดยสารของบริษัทขนส่งจำกัด(บขส.)678 เรื่อง และ รถเอกชนร่วมบริการ ประเภทรถโดยสารธรรมดา(รถเมล์ร้อน) 407 เรื่อง

ทั้งนี้หากจัด 5 อันดับข้อหากระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ได้แก่ 1.แสดงกิริยาไม่สุภาพ 2,185 เรื่อง 2.ขับรถประมาท 2,069 เรื่อง 3.ปฏิเสธผู้โดยสาร 1,282 เรื่อง 4.เรียกเก็บเกินอัตรา 586 เรื่อง และ 5.ไม่ส่งตามที่ตกลงกัน 529 เรื่องคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

ส่วน 5 อันดับข้อหากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบด้วย 1.ขับรถประมาท 1,911 เรื่อง 2.ไม่ส่งตามป้ายหยุดรถ 1,302 เรื่อง 3.แสดงกิริยาไม่สุภาพ 789 เรื่อง 4.สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง 433 เรื่อง และ 5.เรียกเก็บเกินอัตรา 203 เรื่อง

ทั้งนี้เรื่องที่มีการร้องเรียนมา ขบ. จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เกิดความปลอดภัย และเกิดความมั่นใจให้ผู้โดยสารในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่อไป

อย่างไรก็ตามหากประชาชนพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ สามารถร้องเรียนมาได้ตามช่องทางต่างๆ ของ ขบ. เช่น สายด่วน 1584, Line@ : @1584DLT, เฟซบุ๊ก : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ, เว็บไซต์ www.dlt.go.th, E-mail: [email protected] และ แอพพลิเคชั่น DLT GPSคำพูดจาก ทดลองเล่น